Ja till human flyktingpolitik – nej till svensk vapenexport!

 
 

35.06%

Katarinauppropet

Ja till human flyktingpolitik – nej till svensk vapenexport.

Katarinauppropet mobiliserar mot svensk vapenexport och för en human flyktingpolitik. Uppropet vill att Svenska kyrkan ska gå i bräschen för ett nytt sätt att tänka gällande hantering av konflikter. Ett första steg är att stoppa svensk vapenexport.
Bakgrund: Katarina församling tillsammans med biståndsorganisationen Islamic Relief och Stockholms moské under 2015 välkomnade ca 4000 transitflyktingar till natthärbärge i sina lokaler. I Katarina församling startade sedan 2016 en rad samtal om hur Sverige bidrar till krig och hur vapenexporten kan kopplas till flyktingströmmar.

2017 startar nu ett upprop för att Svenska kyrkan ska fortsätta stå upp för en human flyktingpolitik med också för ett annat sätt, det ickevåldsliga, att hantera konflikter och skapa säkerhet. Ett första viktigt steg på denna väg är att stoppa svensk vapenexport.

Skriv under

Om uppropet

KAMPANJENS MÅL

Katarinauppropet samlar de krafter som vill att Svenska kyrkan blir en kyrka som verkar för en human flyktingpolitik och mot svensk vapenexport.

Katarinauppropet kommer våren 2018 och framåt finnas i Allhelgonakyrkan på Södermalm varannan tisdag (se kalendariet). Vi är en del av ett centrum för inre frid och yttre fred för inspiration och fördjupning i fredsfrågor som finns där. Här träffas vi och härifrån utgår bland annat fredsvandringar.

Att arbeta för fred är ett kontinuerligt och långsiktigt arbete som vi hoppas vi kan inspirera till runt om ute i landet.

Vill du eller din församling veta mer, kontakta: fredrika.gardfeldt@svenskakyrkan.se

 

INITIATIVTAGARE

Initiativtagare till Katarinauppropet är kyrkoherde i Katarina församling Olle Carlsson, Kristna Fredsrörelsen, ärkebiskop emeritus KG Hammar och författare Olle Sahlström.

Bakom uppropet står också Stockholms moské och biståndsorganisationen Islamic Relief, som Katarina församling samverkar nära med.

 

TEOLOGISK FÖRDJUPNING

Läs mer om hur vi tänker genom att klicka här

 

Undertecknat,
katarinauppropet

Om vapenexport

Sverige är en av världens största vapenexportörer. Sett över en tioårsperiod har den svenska vapenexporten vuxit med 400 procent. De ekonomiska resurser som världens länder lägger på forskning, framställning och energin för att tillverka vapen, skulle räcka till att ge miljoner, som dör i förtid på grund av bristande levnadsstandard, ett värdigt liv.
Risken för krig ökar när världens länder rustar militärt. Det bör vara en självklarhet för Sverige att bygga goda relationer till omvärden genom att avstå från att sälja dyra vapensystem till olika länder. Särskilt illa är det naturligtvis med försäljning till dem som systematiskt kränker mänskliga rättigheter eller där människor svälter. Insynen och det demokratiska inflytandet i de beslut som fattas kring vapenexport måste ökas.

Källa: www.krf.se


Vill du veta mer?

Diakonias kampanj Kryphålet mot vapenexport: https://peoplechanging.se/

http://www.svenskafreds.se/snabba-fakta-om-vapenexporten
https://www.sipri.org/research/armament-and-disarmament/arms-transfers-and-military-spending/military-expenditure
http://www.amnesty.se/vad-gor-vi/vapenhandel/svensk-vapenexport/

www.Ikff.se

www.humanium.se
http://krf.se/om-oss/vara-fragor/

Föreläsare

KG Hammar, ärkebiskop emeritus har ägnat stor del av sin livsgärning åt fredsarbete. I boken Fred är vägen till fred samlar han sina viktigaste tankar och han bjuds ofta in att hålla inspirationsmässor och föreläsningar på temat: Den rättfärdiga freden.

Linda Åkerström, statsvetare och ansvarig för nedrustningsfrågor och vapenexport på Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen. Linda anlitas flitigt för att föreläsa om vapenexport och har bland annat gett ut böckerna ”Den svenska vapenexporten” (2016) och Säkerhets¬politik för en ny tid” (2008).
linda.akerstrom@svenskafreds.se

Olle Sahlström, författare och just nu aktuell med boken Vända andra kinden till, Vandring i flyktingarnas och vapenexportens land. Olle är en uppskattad föreläsare och före detta ombudsman på LO och har arbetat med bland annat Rättviseutredningen och LO Idédebatt.
emelio@ollesahlstrom.se

Annika Spalde, författare, fredsaktivist och diakon i Svenska kyrkan som utmanar oss att leva ickevåld. Hon har arbetat med aktivt ickevåld sedan 1996. Ett axplock av hennes böcker är: Ett annat rike: En ickevåldsteologi (2009) Ickevåld!, Handbok i fredlig samhällsförändring (2008) och I vänliga rebellers sällskap: Kristet ickevåld som konfrontation och ömhet (2004).
annika.spalde@gmail.com

Lars Ingelstam, tekn dr och professor emeritus i Teknik och social förändring. Han har bland annat gett ut Vapen i Sverige och världen (2012), Fred Säkerhet Försvar (2014, tillsammans med Anders Mellbourn) samt varit huvudsekreterare i den oberoende natoutredningen Sverige Nato och säkerheten (2016).
lars@ingelstam.se

Kerstin Bergeå, samordnare på Goda grannar. Tidigare utbildningsansvarig på Kristna Fredsrörelsen med lång erfarenhet av att utbilda i ickevåld. Hon har bland annat varit fredsobservatör i Guatemala och arbetat för att återintegrera barnsoldater tillbaka in i samhället i norra Uganda. Hon har också varit redaktör för boken Ickevåldets vägar – Fred i terrorns tid (2016).
kerstin.bergea@krf.se

Peter Brune, har under många år varit engagerad i ekumeniskt fredsarbete, både i Sverige och internationellt. Han har stor kunskap om vapenhandel och lätta vapen i konfliktområden.  Han har tidigare arbetat som GS på Kristna Fredsrörelsen och som Executive Director för Life & Peace Institute. Idag arbetar Peter som internationell chef för IM i Lund.
peter.brune@manniskohjalp.se

För bokning kontakta föreläsarna direkt på e-postadresserna ovan eller via: fredrika.gardfeldt@svenskakyrkan.se

Vill din församling bli en fredskyrka? Vad skulle det innebära? Vill ni utforska detta vidare anmäl då intresse till Kristna Fredsrörelsen info@krf.se Inspiration finns också att hämta på www.hallbarkyrka.se

Kalendarium

Ett annat rike -en afton om fredsteologi Uncategorized

Annika Spade, KG Hammar och Caroline Kyhlbäck 

6:e februari 2017

Fredsvår i Katarina kontempel/Allhelgonakyrkan 2018

Äntligen ges Annikas Spaldes fredstiologiskabok Ett annat rike ut på nytt och i samband med detta bjuds du in till nyrelease. Vi ser fram emot en afton inspirerad av Katarinauppropet, om hur församlingar kan låta freden vara i centrum och fördjupar den fredsteologiska samtalet.

Annika Spade är författare och diakon, KG Hammar är ärkebiskop emeritus och Caroline Kyhlbäck är präst i Västerås domkyrkoförsamling, alla tre är djupt förankrade i en ekumeniska fredsrörelsen.

Är ickevåld vägen till världsfred? Uncategorized

Professor Isak Svensson ger en introduktion i ickevåld

Tisdagen den 20:e februari kl 19.00-20.30

Fredsvår i Katarina kontempel/Allhelgonakyrkan 2018

Isak Svensson är professor vid institutionen för freds och konfliktstudier vid Uppsala universitet och har forskat om internationell medling, religion och konflikt, och studerat olika ickevåldsrörelser och ickevåldsuppror.

Efter föreläsningen finns det möjlighet att öva dig i civilkurage och ingripandetekniker vid vardagskränkningar med ickevåldsutbildare Kerstin Bergeå

 

Låt dem stanna! ickevåldsstrategi Uncategorized

Möt Fatima Khawari, talesperson för Ung i Sverige och 2018 års Martin Luther Kingpris-vinnare

Tisdagen den 6 mars kl 19.00-20.00

Fredsvår i Katarina kontempel/Allhelgonakyrkan 2018

Ung i Sverige är Sveriges största ickevåldsrörelse just nu. Kerstin Bergeå har arbetat med ickevåld i mer än tio år och fascineras av det strategiska arbetet i rörelsen Ung i Sverige. Kerstin intervjuar Fatima, talesperson för Ung i Sverige med utgångspunkt från hur rörelsen kan växa sig än starkare.

Ickevåldsgestalter som har gjort skillnad Uncategorized

Margareta Ingelstam

Tis 20 mars kl 19.00-20.30

Fredsvår i Katarina kontempel/Allhelgonakyrkan 2018

Margareta Ingelstam som har lång erfarenhet av fredsarbete och som  fått Martin Luther Kingpriset 2008 berättar personligt om  Förebilder i fredenstjänst, vänner och ickevåldsgestalter som gjort skillnad.

Efter föreläsningen finns det möjlighet att öva dig i civilkurage och ingripandetekniker vid vardagskränkningar med ickevåldsutbildare Kerstin Bergeå som håller workshop.

Du tror väll inte att du kan förändra världen utan att anstränga dig? Uncategorized

Stina Oscarson och Sara Granér

Tisdagen den 10 april kl 19.00-20.30

Fredsvår i Katarina kontempel/Allhelgonakyrkan 2018

Regissör Stina Oscarson och serietecknaren Sara Granér släpper den 13 februari boken Du tror väll inte att du kan förändra världen utan att anstränga dig? En bok med fokus på Gene Sharps 198 ickevåldsmetoder. Ett samtal med fokus på det maktbrytande ickevåldet.

Peace and love -hur håller vi i längden? +prova på craftivism Uncategorized

Are Norrhava, Fotini Carlsson och Elin Lundell

Tisdagen 24 april kl 19.00-20.30

Fredsvår i Katarina kontempel/Allhelgonakyrkan 2018

Hur går det inre fredsarbetet ihop med det yttre? Gör det det? Vad är fredsspiritualitet? Are, som är präst i Katarina församling som utbildar i djupmeditation, talar om att kombinera inre frid med aktivism med Fotiní som delar med sig av sina erfarenheter och arbetet med att utveckla Livsstegen.

Efter föreläsningen finns det möjlighet att prova på och lära dig mer om craftivism med Elin Lundell som arbetat med handarbete som metod för förändring.

Diapraxis –härifrån och framåt! Uncategorized

Kikki Högdahl och Jalal Darir

Tisdagen den 8 maj kl 19.00-20.30

Fredsvår i Katarina kontempel/Allhelgonakyrkan 2018

Goda grannar är ett samarbete som inte talar om fred utan gör fred. Projektledarna Jalal och Kikki berättar om deras resa, hur du kan vara med i ett konkret fredsarbete som växer.

Kikki Högdahl är diakon i Katarina församling och Jalal Darir är ordförande i Stockholms moské, tillsammans utvecklar dom och projektleder Goda grannar. Du kommer också få möta någon av Goda granars kompisfamiljer.

Vad innebär det att vara en församling som försöker gå på fredensväg? Uncategorized

Fredrika Gårdfeldt

Tisdagen den 22 maj kl 19.00-20.30

Fredsvår i Katarina kontempel/Allhelgonakyrkan 2018

Fredrika Gårdfeldt är präst i Katarina församling och samordnare för Katarinauppropet som uppmanar kyrkan att vara profetisk och stå upp för den lilla människan genom ett annat sätt att tänka när det gäller konflikthantering. Visst bör väll ändå kyrkan ta avstånd från svensk vapenexport och stå upp för en human flyktingpolitik. Men hur lätt är det egentligen?

Efter föreläsningen finns det möjlighet att motverka härskartekniker med ickevåldsutbildare Kerstin Bergeå som håller workshop

 

Kan församlingsinstruktioner bäras av fredsteologi Uncategorized

 

Tisdagen den 22 maj kl 09.30 – 14.00 -obs dagtid!

Fredsvår i Katarina kontempel/Allhelgonakyrkan 2018

Ärkebiskop emeritus KG Hammar håller i en workshops kring församlingsinstruktioner som bärs av fredsteologi. Vad innebär det att vara en fredskyrka? Medverkar gör också Fredrika Gårdfeldt, präst och Kerstin Bergeå, ickevåldsutbildare.

Målgrupp: kyrkoråd, församlingar och arbetslag inom Svenska kyrkan.

4-8 juli 2018 Freds -och pilgrimsvandring på Gotland Uncategorized

Välkommen med på sommarvandring om att bära vittnesmål om fred, flyktingskap och vapenexport.

Den är öppen både för personer inom alla religioner eller som saknar en trostillhörighet.

Tid: 4-8(9) juli (tors-sön eller mån) Obs! Slutet av Almedalsveckan
Sträcka: Sankt Olavsleden från Visby-S:t Olofsholm (45 km, uppdelat på tre dagars vandring). Avslutning med retreat-dag i Bunge.

Det kommer att bli vandring som meditation, vandring med samtal, möten kring de teman vi bär vittnesmål om och en del tystnad att vila i, samt avsluta vandringen med en gemensam retreatdag (söndag) i Bunge på norra Gotland. Innan vandringen kommer vi att bjuda in till öppna möten på Lila Shala i Visby, där vandringen tar sin startpunkt. Där kommer vi kunna träffa fredsaktivister och andra personer med kunskap om vandringen teman.

Längs vägen sover vi över i bygdegårdar och hos bekanta, det kommer att ingå en liten kostnad för två av övernattningarna. Vi har följebil så att vi slipper bära tung packning.

Du är välkommen att delta så många dagar som du vill. Är du intresserad av att gå med eller har frågor, så hör av dig till Pake Hall

mail: sanghaledare@goteborgzencenter.se    telefon: 073-5270292

Sprid gärna informationen vidare till andra som du tror kan vara intresserade.

Med vänliga hälsningar ifrån arrangörsgruppen:

Annika Spalde/Pake Hall/Mariancila Kim/Sofia Nordin/Rebecka Arman

För anmälan kontakta: Rebecka Arman

rebeckaarman@gmail.com

0733-819 333

Pilgrimsvandringen i Katarinauppropets anda Uncategorized

En interreligiös pilgrimsvandring! För JA till human flyktingpolitik och NEJ till svensk vapenexport genomfördes den

16-18 JUNI

 

Tags:

Fred är vägen till fred – ett annat sätt att tänka!

Ett nej till svensk vapenexport betyder i det stora hela kanske inte så mycket. Stormakterna är de stora producenterna och exportörerna av vapen. Även om Sverige har en framträdande plats i exportligan per capita räknat, så är det dock försumbart sett till hela vidden av vapentransporter och vapenbruk över världen. Men för många i vårt land, inte minst politiker, så är den svenska vapenexporten en symbol för att vi är ett tekniskt och industriellt framstående land vår litenhet till trots. Och den främsta symbolen för svensk självkänsla är i detta sammanhang tveklöst JAS Gripen, ett stridsflygplansprojekt som slukat ofantliga summor som i sig tvingar fram exportansträngningar för att i görligaste mån täcka kostnaderna. Vi tycker att Sverige borde välja andra symboler för sin delaktighet i världssamfundet!

 

När vi i Katarinauppropet säger nej till svensk vapenexport och vill att vår egen kyrka, Svenska kyrkan (och givetvis andra kyrkor i Sverige), ska vara en kyrka som säger ett tydligt Nej till svensk vapenexport, så är detta också en symbolhandling. Att avstå från vapenexport blir en symbol för ett helt annat sätt att tänka om fred och fredsbyggande, om frihet och oberoende, om trygghet och säkerhet. Detta annorlunda sätt att tänka är inget nytt sätt att tänka. Det har funnits åtminstone i mer än två och ett halvt tusen år, säkerligen ännu längre. Men det har alltid varit ett sätt att tänka som endast en minoritet omfattat. Världens mäktigaste har alltid tänkt på ett annat sätt. Och gör det så ännu idag, alla historiska erfarenheter till trots.

 

De flesta människor vill fred. Åtminstone i någon form och åtminstone för dem själva. Det finns två grundläggande sätt att tänka kring den fred människor önskar sig. Det dominerande tänkesättet bland beslutsfattare är att det gäller att vara så rustad militärt att angripare avskräcks eller, om krig skulle bryta ut, besegras. Under det romerska imperiets dagar formulerades satsen Si vis pacem, para bellum! Om du vill fred, förbered krig! Vad som kommit att kallas den romerska freden (pax romana) blev ett resultat av detta tänkesätt inom romarriket. De länder som underkastade sig Roms makt och lagar fick leva i en relativ fred, en yttre fred där frihet och jämlikhet inte kunde finnas på dagordningen mer än för de härskande eliterna. Alla imperier har fungerat på ett liknande sätt även om utsugningen av underkuvade folk många gånger gjort det cyniskt att tala om fred bara därför att det inte pågick några krig. Små länder eller stater som riskerat att komma i kläm mellan stora imperier har sökt sin trygghet och relativa fred i att ingå allianser med de mäktigaste.

 

Våld lönar sig inte i det långa loppet. Våld föder våld är en insikt lika gammal som tanken att rustning föder fred. Alla historiens imperier har upplösts och nya har uppträtt på historiens arena. Imperier bygger på våld och vapen, och alla imperier går i graven. Erfarenheterna av 1900-talets stora världsomfattande krig borde ha lett till insikter om att ett annat sätt att tänka är mer realistiskt än att fortsätta på den inslagna vägen. Det såg hoppfullt ut. FN bildades med fredlig konfliktlösning som ärende. Mänskligheten skulle befrias från krigets fasor, och krig var ingen naturlag. Det finns alternativ! Om alla medlemsländer avstår från att försöka lösa sina konflikter med våld och bara håller fast vid rätten att försvara sig, så kommer krig att upphöra som historisk företeelse. Små medlemsländer kunde i FN finna en ersättning för behovet att ansluta sig till imperieallianser. Men stormakterna har aldrig känt sig bekväma med FN. Deras tanke är präglad av imperiets logik, och de har alltid kunnat  använda rätten att försvara sig (sina intressen?) varhelst på jorden de använt sin krigsmakt. FN utgör ett annat sätt att tänka. FN bygger på den historiska erfarenheten att vapenmakt aldrig leder till fred. Vägen till fred går över ickevåld. Verklig fred bygger inte på att fiender besegras och segrare koras. Världen av idag känner ett antal imperier och imperieallianser. Men starkast av alla imperier är den ekonomiska världsordningen där krig är en lönsam affär, där alltmer raffinerad vapenproduktion är en politisk prioritering och där vapenexport blir en oundviklig del av länders relationer till varandra. Men vapen bidrar till krig. Det är för krig som vapenutvecklas, och krig blir en nödvändig följd av tillgängligheten av vapen. Och med vapen i hand blir tanken att fred kommer sedan fienden besegrats med vapenmakt som ett naturligt sätt att tänka.

 

Ett annat sätt att tänka har haft och har sin grogrund i religiösa och filosofiska traditioner genom historien. I den bibliska, judisk-kristna, traditionen uppträder drömmen om ett framtida fredsrike (shalom) som bygger på detta andra sätt att tänka redan med profeterna 700 år före vår tideräknings början. Jesus av Nasaret, som gett upphov till den nya tideräkningen, anknöt till denna tradition från profeterna och förkunnade gudsriket där man älskar sina fiender, vänder andra kinden till och inte besvarar ont med ont utan med gott. ”Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda!” (Rom 12:21) som en av Jesus mest betydande efterföljare uttryckte det. Denna ickevåldstanke var levande och självklar i den kristna rörelsen fram till 300-talet, då romarriket infogade den kristna kyrkan i sin imperiestruktur. Imperiets tänkande om fred som en följd av makt, dominans och våldsanvändning blev alltmer en del av också det kristna tänkandet. En spärr mot övervåld fann man i tanken på det rättfärdiga kriget. Under vissa omständigheter är våld legitimt etiskt och moraliskt. Problemet med den hållningen är bara att en makthavare alltid finner den egna våldsanvändningen legitim.

 

Ickevåldsvägen till fred hölls vid liv inte minst i klosterrörelsen och de ständigt lästa texterna om Jesus och gudsriket. Efter reformationen på 1500-talet uppstod de s k historiska fredskyrkorna, främst mennoniter och kväkare. Dessa små kyrkor har ständigt påmint de stora kyrkotraditionerna, som haft lätt att anpassa sig till rådande maktstrukturer, att Jesus väg är ickevåldets väg, att fred är vägen till fred. 1900-talets blodiga världskrig, de många  regionala krigen i kölvattnet på kolonialismens avveckling och inte minst krigen under 2000-talet borde leda till insikten att vapenmakt inte föder fred, att tillgången till vapen bidrar till krig, att det saknas militära lösningar på världens problem. Inom de stora kyrkotraditionerna har fredskyrkornas hållning fått ett allt starkare fotfäste. Kyrkornas Världsråd försöker samla sina medlemskyrkor kring tänkande och strategier för en rättfärdig och rättvis fred. Den romersk-katolska kyrkan förklarade 2016 tanken på ett rättfärdigt krig som överspelad och obsolet. Och påven Franciskus har inlett 2017 med att peka på ickevåldets väg. Katarinauppropet vill att Svenska kyrkan (och andra kyrkor och religiösa samfund) inte ska nöja sig med åskådarplatsen för detta historiska skeende utan välja vägen mot att bli en verklig fredskyrka. Det första steget är att symboliskt ge uttryck åt detta andra sätt att tänka om fred och frihet genom att säga nej till svensk vapenexport. Det ger trovärdighet åt ambitionen att bidra till hela världens fred.

 

Katarinauppropet vill i det politiska tänkandet koppla samman flyktingströmmarna till Europa med vapenexporten.  Om vi exporterar vapen kan vi inte vänta oss något annat än att dessa vapen blir använda i krig. Om de används är det humant att tänka att människor måste få tillfälle att fly undan krigets fasor och förödelse. Om människor flyr måste de ta vägen någonstans. Ett land som exporterar vapen som är orsaken till flykten borde inte ha moralisk rätt att resa hinder för asylsökande. En restriktiv hållning gentemot asylsökande borde föregås av en ännu mera restriktiv syn på vapenexport, dvs ett nej till sådan. Detta borde särskilt gälla ett land som Sverige som just tagit plats i FN:s säkerhetsråd med ambitiösa planer på att bidra till tidig konfliktlösning innan krig blir följden av dessa konflikter. En punkt på ett sådant program borde vara att Sverige understryker sin beslutsamhet genom att som ett symboliskt steg avstå från vapenexport. Just i detta läge skulle ett sådant steg väcka uppmärksamhet och kanske också eftertanke. Det står i regeringens riktlinjer för vapenexport att denna inte ska stå i strid med målen för svensk utrikespolitik. Här tycks just detta vara fallet!

 

Behöver ett nej till svensk vapenexport också betyda ett nej till svenskt försvar? Ingalunda! Men det betyder ett nej till ett ensidigt försvar som bara är militärt tänkt, som blundar för att de hot som vårt land är utsatt för bara till viss del är militära. Det betyder ett nej till att försvarsvilja bara uttrycks i miljarder till vapensystem och näst intill obefintliga resurser till civilt fredsbyggande. Det betyder ett stöd för en tyngdpunktsförskjutning från militärt försvar till det civila fredsbyggandet (ex diplomati, handel, kulturutbyte, idrottssamarbete, forskningssamverkan, relationer på ”gräsrotsnivå” typ kommun- och församlingskontakter för att motverka fiendebilder). Det betyder också ett ja till en värnplikt för alla som har större fokus på civilt försvar än på militär kapacitet.

 

Men betyder inte ett ja till ett svenskt försvar också ett ja till vapenhandel? Ett försvar måste ju kunna freda sig med vapen i hand. Då får vi ta den kostnad det kräver för att vi själva förser oss med de defensiva vapen som behövs i ett polisiärt tänkt försvar. Det är knappast försvarbart att argumentera för en svensk vapenexport till länder där dessa vapen är eftertraktade med att annars har vi inte råd att förse vårt eget försvar med vapen. Inte heller är det försvarbart att hänvisa till att vi inte längre har någon valfrihet, eftersom vapenproduktionen är så integrerad mellan olika länder. Detsamma gäller argumenten som handlar om jobb eller behovet av teknisk kompetensutveckling. Det finns andra problem för mänskligheten än att vapnen utvecklas fortlöpande som borde kunna skapa både jobb och teknisk kompetens i Sverige. Det stora hemlighetsmakeri som omger vapenhandel och som skapar stort utrymme för korruption är i sig ett stort demokratiskt problem. I det stora sammanhanget där vägen mot en verkligt fredlig värld är på dagordningen är det försumbara problem och kostnader för ett helt folk som inte bara vill söka fred för sig själv utan verksamt bidra till världens fred.

 

Vem ska bidra till ett annat sätt att tänka om fred och säkerhet, om inte kyrkorna gör det? Vi vill genom Katarinauppropet förmå vår egen kyrka, Svenska kyrkan, att tydligt säga ifrån: vi vill bidra till den nödvändiga förändringen! Dona nobis pacem! (ge oss fred!) är en ofta sjungen bön i våra kyrkor och vid våra möten. En andlig erfarenhet sedan årtusenden säger att man inte kan be om det som man inte själv är beredd att bidra till. Gud har inga andra händer än våra. Ber vi Gud om fred måste vi själva hjälpa till. Det kan börja med ett nej till svensk vapenexport!

 

Translate »