• Politiska statsskick

  Republik

  Republik betyder "allmän sak" på latin och är när en stats politiska makt innehas av en statschef som ska företräda folket. Detta sker som regel via f

 • Politiska statsskick

  Monarki

  Monarki är ett statsskick som innebär att statschefen för ett land är monarken. Det är sprunget ur de två grekiska orden "monos" och "archein" som bet

 • Politiska statsskick

  Diktatur

  En diktatur beskrivs ofta som demokratins motsats eftersom det i en diktatur inte förekommer folkval och där staten valt ut en eller flera personer at

ashe