• Politiska statsskick

    Monarki

    Monarki är ett statsskick som innebär att statschefen för ett land är monarken. Det är sprunget ur de två grekiska orden "monos" och "archein" som bet

  • Politiska statsskick

    Diktatur

    En diktatur beskrivs ofta som demokratins motsats eftersom det i en diktatur inte förekommer folkval och där staten valt ut en eller flera personer at

ashe