Föreläsningskväll om svensk vapenexport Uppsala

Fredag 21 april
Kl 19.00 Föreläsningskväll om svensk vapenexport, Fredens Hus (ligger i slottet) Uppsala
Föreläsare: Linda Åkerström från Svenska Freds och Kerstin Bergeå från Kristna Fredsrörelsen inleder

Manifestation för en human flyktinpolitik och mot svensk vapenexport

22 april 13.30 Aktion på Celsiustorget Uppsala – Nej till svensk vapenexport, Ja till human flyktingpolitik

Manifestationen varar ca en timme -Välkommen!

Katarinauppropet ett steg mot ett annat sätt att tänka

Ärkebiskop emeritus KG Hammar i samtal om Katarinauppropet med kyrkoherde Olle Carlsson

10 MAJ 17.00

Plats: Högbergsgatan 15 Stockholm, Katarina församlingsgård, Högbergssalen

 

Livstegenmässa tema Katarinauppropet

Plats: Katarinakyrka, Södermalm, Stockholm

Onsdag 10 maj kl 18

Fredrika Gårdfeldt leder och Olle Sahlström predikar

 

Tredje vägen, retreat 26-28 maj

Välkommen att vara med att utforska ickevåld som en tredje väg till att skapa förändring.

Vid intresse kontakta Olle Sahlström emelio@ollesahlstrom.se

 

Att stoppa vapenhandeln

Lördag 3 juni kl på 14:00 inspirationsföreläsning i Västerås. 

I samband med Svenska kyrkans internationella möte Världens Fest på Ungscenen

Föreläser gör Olle Sahlström och Kerstin Bergeå

Tredje vägen, retreat 26-28 maj

 

Att bygga fredliga samhällen

Lördag den 3:e juni klockan 16-16.45 på svenska kyrkas internationella möte Världens fest i Västerås

Att bygga fredliga samhällen! =mål 16 av FNs globala mål –som även gäller för oss här i Sverige idag! Hur bygger vi fred? Hur skulle Jesus gjort? Vad skulle exempelvis en medborgartjänst bestå i, som verkligen gör vårt land och världen bättre?

Låter det intressant och vill du också prova på att öva dig i ickevåld?

 Kom då på denna workshop ledd av Kerstin Bergeå från Kristna Fredsrörelsen som har över tio års erfarenhet av att arbeta med fredsfrågor.

 

 

Pilgrimsvandra i Katarinauppropets anda

Välkomna till en interreligiös pilgrimsvandring! För JA till human flyktingpolitik och NEJ till svensk vapenexport

16-18 JUNI 17:00 samling på Tyresö Pilgrimscentrum kl 18

Middag, vi lär känna varandra, övernattning. Lördag 17 juni: vi börjar gå kl 9. Kl 16 öppet möte i Markuskyrkan, Björkhagen. Vi går till Allhelgonakyrkan, Södermalm, där vi övernattar. Söndag 18 juni: möte kl 10. Kl 12 vandrar vi vidare till SAAB, Sveriges största krigsmaterieltillverkare.

Kostnad: 100 kr/dygn. Du som endast går med över dagen/del av dag ansvarar för din egen mat. Logi på golv, tillgång till madrasser första natten. Vi hjälps åt med de praktiska uppgifterna under helgen.

Sista anmälnings dag är 31 maj!

Anmälan och information: annika.spalde@gmail.com eller emelio@ollesahlstrom.se

Öppet möte om Katarinauppropet

Lördag 17 juni: Kl 16 öppet möte i Markuskyrkan, Björkhagen Stockholm 

Välkomna!

Att vandra mot vapenexport

Söndag 18 juni: möte kl 10 i Allhelgonakyrkan på Södermalm, Stockholm 

Efter mötet ca kl 12 vandrar den som vill vidare till SAAB, Sveriges största krigsmaterieltillverkares kontor i Alvik.

 

Translate »