Ett annat rike -en afton om fredsteologi

Annika Spade, KG Hammar och Caroline Kyhlbäck 

6:e februari 2017

Fredsvår i Katarina kontempel/Allhelgonakyrkan 2018

Äntligen ges Annikas Spaldes fredstiologiskabok Ett annat rike ut på nytt och i samband med detta bjuds du in till nyrelease. Vi ser fram emot en afton inspirerad av Katarinauppropet, om hur församlingar kan låta freden vara i centrum och fördjupar den fredsteologiska samtalet.

Annika Spade är författare och diakon, KG Hammar är ärkebiskop emeritus och Caroline Kyhlbäck är präst i Västerås domkyrkoförsamling, alla tre är djupt förankrade i en ekumeniska fredsrörelsen.

The Categories: Uncategorized

Leave Comment

Translate »