Sveriges politik

Statsbudgeten

Under hösten varje år ska riksdagen fatta det beslut som avgör hur ungefär 1 biljon kronor ska fördelas och användas i Sveriges samhällsekonomi.

Statsbudgeten påverkar alla människor, liksom företag, statliga myndigheter och kommuner. Statsbudgetens syfte är att öka kontrollen på Sveriges intäkter och utgifter för att skattepengarna ska komma till rätt användning.

Sammanlagt är statsbudgeten fördelat på fler än 500 anslag, indelade i 27 olika slags utgiftsområden. Budgetens fördelning inom olika utgiftsområden genomgår väldigt svåra politiska överväganden, eftersom satsningar inom ett område påverkar ett annat och kan även orsaka förhöjda framtida skatter.

Budgetarbetet fortsätter hela året

Regeringen lämnar in sin budgetproposition i september månad som innehåller deras förslag på statens alla inkomster och utgifter under året som kommer. Budgetförslaget måste lämnas in före den 15:e november under det innevarande valåret. Så här ser budgeteringsprocessen ut:

1. Oktober-november: lämnas budgetpropositionen samt oppositionspartiernas motförslag in och behandlas av riksdagens utskott.

2. Finansutskottet har i uppgift att samordna budgetarbetet och driver igenom besluten tillsammans med övriga utskott.

3. December: utskottsbehandlingarna är klara och beslut om statsbudgeten fattas efter en kammardebatt. Regeringen får därefter uppgiften att genomföra budgeten.

4. April-juni: Regeringen skickar in sin vårproposition till riksdagen med förslag på statsbudgetens långsiktiga planering. I juni beslutar riksdagen om vårpropositionen.

ashe