Sveriges politik

Lagstiftning i Sverige

Stora delar av riksdagens arbete består av lagstiftning. Riksdagen kan sätta upp nya spelregler för befolkningen, organisationer eller företag, genom att skapa nya lagar eller ändra de befintliga.

Ibland kan resan från att lägga fram ett lagförslag till att det klubbas igenom bli en mycket utdragen process. Ett exempel på det var Sveriges införande av förbud mot kränkande fotografering 2013. En lag som tog 10 år att få igenom. Så här gick det till:

1. År 2003: Frågan kommer upp I massmedia väcks frågan om hur vissa personer blivit smygfilmade i duschen, i sin säng eller privata situationer, som visade sig vara en svår överträdelse att dömas för.

2. År 2004-2008: Remiss och utredning Regeringen tillsatte en oberoende utredning som fick i uppgift att undersöka hur medborgares privatliv kunde förbättras. När utredningen var gjord skickades den som remiss till olika organisationer och myndigheter, vilka fick vika in med sina synpunkter i denna känsliga fråga.

3. 2009-2012: Propositionen formuleras Här formulerade regeringen propositionen som de sedan skickade till riksdagen där de föreslår att kränkande fotografering ska bli brottsligt.

4. 2013: Diskussioner i partigrupperna Riksdagsledamöterna diskuterar nu sinsemellan inom sina egna partigrupper. Vissa av partierna skriver motioner som talar emot regeringen proposition. Efter det skickas regeringens proposition tillsammans med riksdagens motioner till justitieutskottet som ska bereda ärendet.

5. 2013: Utskottsbehandling hos justitieutskottet Justitieutskottet granskar regeringens

proposition samt riksdagsledamöternas motioner. Slutligen lägger de fram ett betänkande, som avslutas med ett lagförslag.

6. Debatt i kammare Efter ungefär en timmes debatt i kammaren och en omröstning får justitieutskottets lagförslag stöd av majoriteten. 291 ledamöter röstade för antagande av den

nya lagen.

7. Regeringen lagför riksdagsbeslutet 1 juli 2013 införs ”kränkande fotografering” som ett brott i brottsbalken. En lag som innebär förbud mot att smygfotografera eller filma

människor i det privata. Straffet är böter eller fängelsestraff på max två år.

ashe