Sveriges politik

Grundlagarna

Sveriges grundlagar är till för att skydda demokratin. Tillsammans anger de hur Sveriges statsskick ska styras. Därför har grundlagarna en egen särställning. I Sverige finns fyra grundlagar, vilka är regeringsformen, successionsordningen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Dessa grundlagar står över alla övriga lagar i Sverige.

Regeringsformen

Regeringsformen är den grundlag som vår demokrati är grundad på. Den beskriver hur landet får styras, medborgarnas demokratiska rättigheter samt hur den offentliga makten får fördelas.

Successionsordningen

Regeringsformen slår fast att Sveriges statschef ska vara antingen en kung eller en drottning. Däremot är det successionsordningen som anger reglerna för hur tronen ska ärvas.

Kvinnliga och manliga avkomlingar till kung Carl XVI Gustaf är de som har rätt att ärva tronen. Det äldsta syskonet har företräde framför de yngre syskonen, oavsett man eller kvinna.

Tryckfrihetsförordningen

Tryckfriheten är inte bara en grundlag utan också en demokratisk rättighet i Sverige. Den innebär att alla har rätt att fritt trycka och ge ut tidningar, böcker och tidskrifter utan myndigheternas censur eller övervakning.

Yttrandefrihetsförordningen

Yttrandefrihetslagen innebär att man i Sverige har rätt att säga och tycka nästan vad som helst.

Som medborgare i Sverige får du uttrycka din åsikt i webben, tv eller i radio. Reglerna för vad som är tillåtet såväl som otillåtet med avseende på yttrandefrihet står i yttrandefrihetslagen.

ashe