Politiska statsskick

Teokrati och hierokrati

Teokrati betyder i allmänhet “Gudsvälde” och innebär som statsskick att Gudomen anses ha rätt till den absoluta makten. Teokrati handlar om att samhället ska styras utifrån en gudomlig makt och som utgör grunden för samhällets uppbyggnad. De styrande i en teokrati betraktas vara det gudomligas ställföreträdare i världen. Genom mänsklighetens historia har teokrati ofta varit starkt förknippat med en kungamakt där statsöverhuvudet varit gudomligt valt och ibland varit Gud personifierad såsom i forntida Egypten. Den kristna Vatikanstaten är ett modernt exempel på en teokrati.

Hierokratins likheter med teokrati

Ett nära besläktat styrelseskick med teokrati är hierokrati, som innebär ett system av prästerskap som styr över landet utifrån Gudomliga tolkningar av religiösa skrifter såsom Bibeln, Toran eller Koranen. Detta statsskick har varit vanligt genom historien, speciellt i Syd- och Centralamerika. Ett nutida exempel på hierokrati är Irans styrelseskick, där prästerskap av ayatollor och mullor styr staten och besitter stort inflytande över Irans folkvalda parlament. Den katolska kyrkan och påven har till och från haft en sådan makt i medeltida Europa.

Religiösa inslag i domstol

I en teokrati har ofta även de religiösa företrädarna ett stort inflytande i domstolarna, där lagstiftning utgått från religionen och tolkningarna av de heliga skrifterna. Exempelvis togs detta i bruk av ayatollorna 1979 i Iran efter den islamiska revolutionen.

Folkrörelser med teokratiskt styrda mål

I den moderna världen finns det flera religiösa folkrörelser vilka i sina religiösa dogmer har som slutmål att uppnå en teokrati.

Kristna rörelser

Enligt till exempel en del kristna religiösa föreställningar kommer ett Gudsvälde verkställas när Jesus återuppstår på jorden. Andra kristna tror enligt uppenbarelseboken på att en ny värld kommer att upprättas och vara direktstyrd av Jesus själv.

Rastafarierna teokratiska syn

Rastafarierna har en framtidssyn som i allmänhet innebär en tro på att när Afrikas konflikter upphör och fred och enighet råder på kontinenten så kommer det uppstå ett heligt rike under Jah (rastafariernas benämning på den bibliska guden), som ska finnas till för samtliga afrikaner.

Bahá’íernas teokratiska syn

Bahá’íernas syn på medmänsklighet är en förlängning av rastafariernas tro, där istället för enbart tron på människornas fred och sämja ska leda till Afrikas frälsning, tror de att när hela världen blir eniga så kommer det ge upphov till ett paradisiskt världssamhälle som lever under Guds vilja, utan att Han nödvändigtvis behöver stiga ned till jorden.

ashe