Politiska statsskick

Diktatur

En diktatur beskrivs ofta som demokratins motsats eftersom det i en diktatur inte förekommer folkval och där staten valt ut en eller flera personer att regera landet utan folkets samtycke. Till skillnad från en demokrati där folket uppmuntras till att vara politiskt aktiva, lägga sin röst och vara insatta i politiska beslut, nekas folket i en diktatur denna grundläggande rättighet och kan varken påverka vem som ska styra landet eller rösta bort makthavaren via allmänna val. I regel kan inte befolkningen tycka och tänka fritt, då begränsad yttrandefrihet och censur råder. Ofta brukar diktaturer bli en följd av att militären eller ett politiskt parti avsätter en sittande regering och sedan tar över makten med tvång.

Effekten av diktaturer

Det som kännetecknar diktaturer och som ofta blir effekterna av ett diktatoriskt styre är följande:

  • Avsaknad av rättssäkerhet
  • Ej fungerande demokratisk struktur
  • Risken för personkult av en diktator ökar ju längre den får behålla makten
  • Utifrån Rummels lag finns en större risk för att invånare dödas av regeringen
  • Större risk för att olika slags krig uppstår i jämförelse med icke-diktaturer
  • Större sannolikhet att den ekonomiska utvecklingen är sämre än i icke-diktaturer
ashe