Politikområden

Ekonomisk politik

Den ekonomiska politiken, även kallad nationalekonomi, består av en samhällstäckande ekonomi som i allmänna termer kallas för makroekonomi och sedan de enskilda delarna av nationalekonomin som kallas mikroekonomi.

Makroekonomi

Ordet makro betyder “stor”. Det är den del av ekonomisk teori som utför analyser över samhällsekonomin som tar i beaktande nationalräkenskaper, konjunktur, arbetsmarknaden, och motsvarande storheter. Man kan säga att makroekonomin är summan av alla dessa olika delar som utgörs av mikroekonomi. Inom det området betraktar man och hanterar ekonomin som en helhet och faktorer såsom BNP (bruttonationalprodukten) och räntan och vad som påverkar dem.

Mikroekonomi

Ordet mikro betyder “liten” och mikroekonomi behandlar således de mindre beståndsdelarna av hela ekonomin. Mikroekonomi kan sägas bygga på olika beslut som konsumenter fattar hela tiden. Det kan även vara orsaker till varför särskilda företag beslutar sig för att göra investeringar, effektivisering av inköp eller analyser över konsumenternas konsumtionsvanor.

Teoretiska modeller inom mikroekonomi

Det används många olika teoretiska modeller som förklarar de olika delarna inom mikroekonomi.

Ett exempel på det är efterfrågekurvan som beskriver varje enskild konsuments påverkansgrad i deras val av att köpa eller avstå köp av olika tjänster och varor. Sådant som kan påverka konsumenterna är priser, inkomst och personliga preferenser för exempelvis klädmode, smartphones, bilmodeller eller till och med moraliska uppfattningar kring produkter och tjänster.

Ett annat begrepp som används inom mikroekonomin är substitutionseffekter. Något som ofta är fallet inom mathandel. Exempelvis om en viss matvara beräknas öka markant i pris, så tror man att de flesta kommer vilja byta ut den matvaran mot något billigare. Det kan dock krävas olika strategier för att övertyga folk att börja byta vara, såsom reklam eller kampanjerbjudanden.

ashe