Politikområden

Familjepolitik

Familjepolitik är frågor som på ett eller annat sätt berör fortbestånd, bildande, utökning samt upplösning inom familjer. I den västerländska familjepolitiken brukar ståndpunkterna konkurrera mellan de konservativa, vilka förespråkar monogama, bestående kärnfamiljer och de liberala, vilka förespråkar den individuella friheten att bestämma en lämplig familjebildning.

Sverige förespråkar en mer liberal familjepolitik i jämförelse med de flesta andra länder i världen.

Vänsterpartiet och miljöpartiet hör till den liberala falangen av familjepolitiken medan kristdemokraterna hör till den mer konservativa.

Äktenskapsfrågor

I äktenskap ingår ett samhälleligt, juridiskt och ofta även religiöst avtal mellan två samlevande personer. I Sverige kan äktenskapet antingen ingås borgerligt eller religiöst. Internationellt varierar det mellan vilka stater som endast erkänner monogama äktenskap mellan två personer av olika kön, och de som erkänner äktenskap mellan personer av samma kön och de som erkänner polygama äktenskap, även kallad månggifte.

Barnomsorg

Barnomsorg rör regler för tillfälliga omhändertagande eller uppfostran av barn till andra personer än barnets egna vårdnadshavare, såsom förskola och fritids. Som regel ska barnomsorgen ge barnen stimulans och utveckling på en kroppslig, intellektuell och en social nivå samt ge möjligheter till lärande, lek, vila och samvaro.

Eftersom barnomsorgen innebär utbildning brukar verksamheten vanligtvis kallas förskola, men olika stater uppfattar gränsdragningen olika vad gäller den pedagogiskt genomtänkta barnomsorgen och barnomsorg med inslag av utbildning.

ashe