Politiska statsskick

Parlamentarism

Parlamentarism är ett statsskick bestående av en folkvald församling i form av ett parlament (en riksdag) vars ledamöter är utsedda av folket genom regelbundna och allmänna val. Regeringen som ansvarar för att styra landet behöver därför ha parlamentets stöd. Vanligtvis får partiet eller partierna med flest röster också bilda regering och får därefter styra landet under en mandatperiod (oftast fyra år) eller fram tills att de avsätts från parlamentet.

Parlamentet beslutar om lagstiftning och regeringen verkställer

Det parlamentariska systemet har parlamentet som den beslutsfattande enheten och regeringen som den beslutsverkställande enheten. Parlamentet har det övergripande ansvaret för styrets lagstiftning. Samtidigt styrs landet av en regering som parlamentet utser efter varje riksdagsval. En regering som är sammansatt av antingen ett eller flera partier. Regeringen kan antingen bli en majoritet, minoritet, samlings- eller koalitionsregering. Därefter leds regeringen av en ledare vars titelnamn skiljer sig lite från olika länder: statsminister, ministerpresident, förbundskansler, rikskansler, konseljpresident eller premiärminister. Regeringen tillsammans med statsministern har i huvudsak uppgiften att utföra parlamentets vilja och beslut. Dessutom är regeringen underställd och beroende av parlamentet för att kunna genomföra sina arbetsuppgifter. Skulle mot förmodan inte regeringen och dess regeringschef få stöd från parlamentet uppstår ett läge där inga politiska beslut genomförs, vilket kan kräva ett omval eller en regeringsombildning. I enkla termer är alltså regeringen ansvarig inför parlamentet (eller riksdagen) som företräder folket.

Olika typer av regeringar

* Minoritetsregering innebär att regeringen lägger fram sina propositioner vilka antingen på förhand blivit förhandlade med oppositionspartierna i syfte att uppnå majoritet eller också söker regeringen stöd i behandlingen via riksdagsutskottet.

* Majoritetsregering betyder att majoriteten av parlamentet är tvungna att yttra sitt stöd för sin regering för att regeringen ska få förtroende från parlamentet att få driva igenom politiken.

* Samlingsregering är när en regering består av representanter från majoriteten av parlamentets politiska partier. Vanligtvis sker detta i krissituationer som exempelvis vid krig.

* Koalitionsregering är en regering som består av två eller fler politiska partier som tillsammans som majoritet ingår i parlamentet.

Sverige tillämpar minoritetsparlamentarism, vilket alltså innebär att regeringen bara kan styra landet så länge den har en majoritet av riksdagen på sin sida. Därför går det också att bilda regering utan att få ideologiskt stöd av majoriteten i riksdagen. Däremot måste regeringen erhålla tolerans av majoriteten i riksdagen.

Parlamentarism och demokrati

Parlamentarismens grundtanke är att regeringen ska tolereras av riksdagen eller om riksdagen består av flera kamrar – tolereras av någon av dessa. Om inte regeringen lyckas med det får regeringen avgå genom ett misstroendevotum. I vanliga fall är parlamentet folkvalt genom allmän omröstning, men för att ett statsskick ska betraktas som parlamentariskt, finns egentligen inget krav på att staten måste vara demokratisk.

ashe