Politikområden

Socialpolitik

Socialpolitik avser indirekta eller direkta statliga åtgärder med syfte att ge landets invånare goda levnadsvillkor. Begreppet “välfärd” är i vanliga termer tätt sammankopplat med socialpolitik. Vanliga områden där åtgärder vidtas för att stimulera välfärden är bostadsbyggande som öppnar upp för fler arbetstillfällen eller skapande av fler daghemsplatser eller förbättringar inom kriminalvården med mänskligare metoder.

Vanliga politiska verktyg för att bistå detta är genom exempelvis ökad inkomstfördelning och att tillföra garanterade lägsta nivåer inom olika sociala tjänster.

När samhället vidtar olika åtgärder som ska ge invånarna större trygghet i sin tillvaro är detta också en slags socialpolitik. Sådan trygghet kan skapas genom att tillgodose exempelvis skydd och vård vid sjukdom, arbetslöshet eller ålderdom. Socialpolitik har dock i syfte att först och främst agera förebyggande. Exempel på förebyggande åtgärder är olika lagstiftningar inom arbetarskydd, semester och arbetstid. Likaså åtgärder för att skapa standardförbättringar för de sämre ställda eller förse med inkomstutjämning.

Exempel på viktiga socialpolitiska milstolpar i historien

  • 1901 – lagen om olycksfallsersättning i arbetet
  • 1928 – lagen om kollektivavtal
  • 1934 – arbetslöshetsförsäkring tillämpas
  • 1938 – två veckor lagstadgad semester
  • 1948 – allmänna barnbidrag lagstadgas
  • 1946 – statsbidrag för fria skolmateriel och skolmåltider införs
  • 1963 – införande av fyra veckor semester
  • 1970 – inför enhetliga avgifter för läkarbesök inom den offentliga sjukvården
ashe